2

Algemene info

Praktische kennis van de Microsoft Officeprogramma’s en het internet is in nagenoeg alle beroepssectoren essentieel. Om uw leerlingen van de 2e graad bso daarop voor te bereiden,
is er Swipe.

Onze nieuwe informaticamethode sluit aan bij het leerplan voor het vak informatica uit het complementair gedeelte van de 2e graad bso.

 

• Ontwikkeld voor informatica als apart vak én geïntegreerd
in andere vakken 

• Inzetbaar door zowel de vakleerkracht informatica als
andere vakleerkrachten

• Instructievideo’s ondersteunen de leerlingen bij de verwerking
van de leerstof

• Stimuleert de zelfredzaamheid van de leerlingen

• Alle doelstellingen komen aan bod

Bekijk de folder >>>