2

Info

Het verhaal Baloena is gebaseerd op levensechte ervaringen in een Afghaans vluchtelingengezin. Dit gezin met vijf kinderen woont sinds 2014 in België. Younes, Samir en Hosna raken hun lievelingsbal kwijt. Baloena komt uit Afghanistan en is mee naar België gereisd. In de grootstad waar ze wonen, trekken de kinderen op avontuur, op zoek naar Baloena. Hun verbeelding brengt hen op plaatsen waar ze nooit zijn geweest. Soms is het spannend, soms komen akelige herinneringen naar boven. Gelukkig hebben ze elkaar! Het verhaal toont de veerkracht en het gevoel van gemis dat regelmatig opduikt. Die twee lagen doorkruisen elkaar in muzische teksten en verrassende beelden.

Dit boek heeft als doel de leefwereld van vluchtelingenkinderen dichterbij te brengen, de blik van leeftijdsgenoten te openen en hen kansen te geven hun eigen verhaal te vertellen. 

Zowel ouders, leerkrachten als begeleiders kunnen aan de slag met verwerkingssuggesties naar keuze op deze website. De activiteiten werden met succes uitgeprobeerd in klassen, thuis en in de buitenschoolse opvang. Ze maken de kinderen nieuwsgierig en prikkelen hun fantasie. Vier- tot tienjarigen krijgen ruimte om hun eigen leefwereld te tonen, in woord en creatieve expressie. Dit geeft hen een boost!

Ook rap-versies van de versjes en het Baloena-liedje kunt u op deze website downloaden.

Baloena is meer dan een boek. Baloena brengt ons op het spoor van de eigen verhalen van kinderen en de betekenis die ze geven aan wat zich thuis afspeelt. Baloena vormt een aanzet voor leerkrachten, ouders en begeleiders tot meer empathie, verwondering en geloof in een diverse samenleving.