2

U koos er voor om geen toegang te geven.

Geef alsnog uw toestemming

of keer terug naar de pagina

.

Er liep iets mis tijdens het aanmelden.

Probeer het opnieuw
of keer terug naar de pagina.

Aanmelden

Methode

In samenwerking met het Centrum voor Taal en Onderwijs, KU Leuven, lanceert Uitgeverij Averbode Klap Klap: een innovatieve taalmethode voor kleuters die inzet op krachtige interactie. Zo gaan je team én je kleuters de taalscreening vol vertrouwen tegemoet.

Wij inspireren je met concrete praktijkvoorbeelden, getuigenissen en allerlei tips & tricks rond interactievaardigheden, taalroutines, differentiatie ... We vertellen je uiteraard ook hoe Klap Klap je bij dat alles kan helpen en bieden een maximale garantie op het behalen van de talige doelen. Dankzij de brede waaier aan ondersteuning en differentiatie speel je gemakkelijk in op de behoeften van iedere kleuter.

 

De visie van Klap Klap

1 Interactievaardigheden als belangrijkste opstap naar meer taalverwerving

Jij hebt als leraar een belangrijke rol in het taalverwervingsproces van de kleuters. Je reikt niet alleen een krachtig en functioneel taalaanbod aan, maar ondersteunt kleuters ook in het gebruiken van en reflecteren op taal. Om elke kleuter optimaal in zijn eigen taalverwervingsproces te ondersteunen, zet jij bewust of onbewust heel wat interactievaardigheden in.

Klap Klap ondersteunt jou in elk thema bij de ontwikkeling van die interactievaardigheden. In elke activiteit krijg je de kans om een specifieke interactievaardigheid te oefenen en te verbeteren.

 

2 Interactie en actie: hand in hand

Natuurlijk zijn interactievaardigheden alleen niet genoeg. De activiteiten in Klap Klap geven kleuters heel wat kansen om interactief én actief taal te verwerven. En ze dagen jou uit om de hele dag door in te zetten op taalverwerving en op het stimuleren van denkvaardigheden van de kleuters.

Hoe Klap Klap dat precies doet, leggen we hieronder uit a.d.h.v. tien belangrijke principes voor taalverwerving. In de activiteiten van Klap Klap komen deze principes in de verschillende thema’s aan bod.

 1. Kwalitatief met kleuters in interactie gaan.
 2. Kleuters verwerven taal door taal te gebruiken. Dat doen ze door te luisteren naar en te praten met de leraar én met andere kleuters.
 3. In Klap Klap zitten heel wat interactieve activiteiten en coöperatieve werkvormen die jou de kans geven om heel veel met de kleuters in interactie te gaan en kleuters met elkaar te laten praten.
 4. We scheppen een positief en veilig leerklimaat voor de kleuter.
 5. Taalstimulering thuis en op school kunnen niet los gezien worden van elkaar. Daarom zet Klap Klap in op de interactie tussen ouder en kind.
 6. Kleuters krijgen veel kansen om de wereld om zich heen te verkennen. Klap Klap zorgt voor uitdagende situaties en prikkelende materialen die de kleuters actief én met al hun zintuigen kunnen verkennen.
 7. Om grip te krijgen op die nieuwe wereld hebben de kleuters taal nodig. Die verwerven ze door te doen, dus door te handelen en te bewegen.
 8. Kleuters worden beter in taal door mee te denken.
 9. Kleuters leren taal de hele dag door. Daarom zet Klap Klap in op talige routines, rijke hoeken en bewegingsactiviteiten.
 10. Ook minder alledaagse woordenschat en typische schooltaalwoorden komen aan bod.

 

3 Extra troeven van Klap Klap

1
 • KLAP KLAP IS FLEXIBEL EN GEDIFFERENTIEERD INZETBAAR
 • Je kiest de thema's, je aanpak per doelgroep, hoe lang je werkt rond een onderwerp ...

2

 • KLAP KLAP WERKT DOELGERICHT
 • Met 'doelen in de kijker' zorgt Klap Klap dat de kleuters binnen elk thema veel kansen krijgen om te groeien. Elke activiteit is opgebouwd rond duidelijke doelen.

3

 • KLAP KLAP HEEFT EEN DOORDACHTE OPBOUW
 • De activiteiten en thema's sluiten goed bij elkaar aan en worden steeds complexer.
4
 • KLAP KLAP WERKT AAN BREDE TAALVAARIDGHEID
 • Kleuters pikken tijdens de activiteiten van Klap Klap heel wat taal onbewust op: ze leren al doende luisteren, spreken, 'lezen' en 'schrijven'.

5

 • KLAP KLAP ZOOMT IN OP BEPAALDE ONDERDELEN VAN TAAL
 • Soms focust een (stap van een) activiteit op een bepaald onderdeel van taal: woorden, strategieën of geletterdheid.

6

 • KLAP KLAP ZORGT VOOR GEVARIEERDE LEER- EN OEFENKANSEN
 • Spelletjes, liedjes, gedichten, verhalen, gesprekken, uitstappen ...: leerinhouden worden op verschillende manieren aangebracht en geoefend.

7

 • KLAP KLAP SPEELT POSITIEF IN OP TALIGE DIVERSITEIT
 • In elk thema vind je tips rond talensensibilisering: zo maak je gebruik van de aanwezige thuis- en omgevingstalen om te leren.

8

 • KLAP KLAP HELPT JE DE TAALONTWIKKELING BREED IN KAART TE BRENGEN
 • Om na te gaan of kleuters ook effectief leren, geeft Klap Klap tips voor reflectie en observatie.

9

 • KLAP KLAP GEBRUIKT DE KLAS, DE SCHOOL EN DE BUURT ALS BREDE LEEROMGEVING
 • Aansluiten bij de leefwereld van kleuters en die verbreden, zo worden leerkansen gecreëerd voor elke kleuter.

10

 • KLAP KLAP WERKT AAN DE PROFESSIONALISERING VAN LERAREN
 • De leraar maakt het verschil: Klap Klap geeft (digitale) tips voor leraren (bv. welke taalaanbod, welke vragen ...).