2

Didactische website

De didactische website* biedt per leerwerkboek een waaier aan didactische materialen.

  • Handleiding met concrete tips en aandachtspunten bij elk hoofdstuk
  • Voorstel van jaarplanning
  • Per hoofdstuk een overzicht van de eindtermen en leerplandoelen
  • Correctiesleutels van elk hoofdstuk
  • Extra oefenmateriaal, geschikt voor herhaling, verdere inoefening en differentiatie
  • Aanpasbare toetsen met correctiesleutel en voorstel van puntenverdeling
  • Spelmateriaal: ganzenbord, memory, puzzel, sudoku ...
  • Extra didactisch materiaal: posters van ‘Doelgericht’, hulpkaarten ...


* Betalend. Exclusief voor gebruikers van de methode. Voor een bestelling, contacteer uw pedagogisch afgevaardigde.

De didactische websites zijn beveiligd via Knooppunt: registratieprocedure voor de leerkracht