2

Kleuters in omloop

 

50 handige uitscheurbare fiches (r/v) met telkens een uitgewerkte activiteit rond een bewegingsthema. Alle bewegingsthema’s uit het leerplan komen hierbij aan bod:

- Trekken en duwen
- Heffen en dragen
- Klimmen en klauteren
- Bal- en dingvaardigheden
- Balanceren
- Springen

Naast de algemene achtergrondinformatie vindt u op elke fiche:
- Duidelijke illustratie van de materiaalopstelling
- Omschrijving van de activiteit en materialenlijst
- Ontwikkelingsdoelen
- Praktische tips bij het plannen en uitvoeren van de activiteit
- Mogelijkheden voor differentiatie

Voorbeeldfiches

Kijkwijzers

Leerplandoelen