2

Welkom

 

Welkom

Welkom – Onthaaltaal voor peuters en kleuters is gericht op peuters en kleuters van 2,5 tot 6 jaar die voor het eerst in aanraking komen met het Nederlands of die nog veel moeite hebben met onze taal.

Met thematische verhalen, zoekprenten, woordkaartjes, activiteiten en (digitaal) spelmateriaal – voor in de klas én voor thuis – brengt het pakket een basiswoordenschat aan die dagelijks in de klas gebruikt wordt. Door zich de woorden van Welkom eigen te maken, kunnen de kleuters het klasverloop begrijpen en zich verstaanbaar maken. Zo kunt u anderstalige kinderen écht bij het klasgebeuren betrekken.

Meer info vindt u hier.