Woorden in beeld

Woorden in beeld

Taal leren door associatie

Met Woorden in beeld werken kleuters op een speelse manier aan hun taalontwikkeling. De thema’s sluiten aan bij hun brede leefwereld (bv. sorteren, wielen, de afwas ...) en hebben aandacht voor differentiatie en diversiteit.

Ga aan de slag met de 20 kleurrijke praatplaten (A3) waarop tal van beeldassociaties aan bod komen. Met behulp van de beelden leren je kleuters de juiste woorden en breiden op die manier hun woordenschat uit. Ze leren de woorden ook te gebruiken in zinnen.

Op de beeldrijke platen vind je verschillende soorten woorden:

  • Minder frequente alledaagse woorden (bv. dit is een leeg station)
  • Schoolse taal (bv. de trein rijdt rechtdoor)
  • Vaktaal (bv. het spoor is kapot)

En verschillende woordsoorten: zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden …

Woorden in beeld
Woorden in beeld
59,00 €

Specificaties

311466
9782808130462
10/08/2022
EDITIONS AVERBODE|ERASME S.A.
Taalontwikkeling
2e kleuterklas , 3e kleuterklas
Leermiddel