Adem 5/6 - Echt leven - Actief bronnenboek

Adem 5/6 - Echt leven - Actief bronnenboek

Conform het geactualiseerde leerplan

Veel aspecten waar het in de wereld om draait, komen in dit leerwerkboek aan bod. Van de klimaatproblematiek tot de economische en politieke overwegingen die vaak bepalend zijn voor ons gedrag.

De leerlingen weerspiegelen zulke problematieken op visies van filosofen en christelijke figuren, met als leidraad christelijke verhalen en de Laudato Si’ van paus Franciscus.

Vanaf de 3e graad ruilen we de thematische leerwerkboeken van 24 pagina's in voor actieve bronnenboeken van 28 pagina's. Dat geeft je de kans om je met je leerlingen nog verder te verdiepen in de verschillende thema's.

Er is ook meer aandacht voor topics als wetenschap en filosofie, actualiteit, het kijken naar het eigen leven ... Dit alles om de leerlingen adequaat voor te bereiden op hun volgende stap: het hoger onderwijs.

Adem 5/6 - Echt leven - Actief bronnenboek
Adem 5/6 - Echt leven - Actief bronnenboek
6,25 €

Specificaties

309409
9782808129572
11/05/2021
EDITIONS AVERBODE|ERASME S.A.
Godsdienst
5e middelbaar , 6e middelbaar
aso , tso , kso
Methode , Leerlingenmateriaal
Adem
Reekscover

Over deze reeks

Godsdienstmethode voor de 1e graad A-stroom en het 3e t.e.m. 6e jaar van de dubbele én de doorstroomfinaliteit.

Adem concretiseert de geactualiseerde leerplandoelen, ingrediënten en de interlevensbeschouwelijke competenties.