2

Bordboeken

Een digitale versie van de leerwerkboeken, apart aangeboden voor cultuur- en gedragswetenschappen, met tal van mogelijkheden.

Verrijkingen: ook offline raadpleegbaar

  • Aanklikbare bronnen
  • Hyperlinks naar websites, audio- en videofragmenten
  • Extra afbeeldingen
  • Correctiesleutels

Functionaliteiten

  • In- en uitzoomen
  • Aanklikken van bronnen, links ...
  • Eigen aantekeningen en verrijkingen toevoegen
  • De oplossingen tonen of verbergen
  • Verschillende versies opslaan en beheren
  • Online en offline (Knooppunt Kiosk) bruikbaar op pc, Mac, tablet ...

Meer info op www.uitgeverijaverbode.be/e-bib 


* Betalend (activatie per leerkracht). Exclusief voor gebruikers van de methode. Voor een bestelling, contacteer uw pedagogisch afgevaardigde.

De bordboeken zijn beveiligd via Knooppunt: registratieprocedure en gebruikershandleiding