2

Lezen = een bewezen voorsprong

Uit een grootschalige enquête van het Ministerie van Onderwijs blijkt dat met regelmaat waardevolle informatie en documentatie lezen,   de ontwikkeling stimuleert van het kind.

In Vlaanderen heeft 40 procent van de leerlingen minstens 4 keer per week een krant thuis, in Brussel is dat 34 procent. Meer leerlingen geven aan dat ze thuis regelmatig tijdschriften hebben: 78 procent in Vlaanderen en 72 procent in Brussel.

Zowel in Vlaanderen als in Brussel zegt ongeveer een derde van de ouders dat hun kind meer dan 1 uur per dag boeken, tijdschriften of strips leest. In Vlaanderen zijn er meer leerlingen (21 procent) die per dag weinig of niet lezen dan in Brussel (13 procent).

Ook kenmerken van de gezinssituatie en van de leescultuur thuis hangen samen met prestaties van leerlingen op de peilingstoetsen.

  • Leerlingen die veel lezen in hun vrije tijd doen het beter voor wereldoriëntatie dan leerlingen die dit minder doen.
  • Leerlingen die graag boeken lezen of naar tv-programma’s en films kijken over vroeger of over andere landen, presteren over het algemeen beter dan leerlingen bij wie dat niet of minder het geval is.
  • Leerlingen die graag boeken lezen of tv-programma’s en films bekijken over vroeger doen het beter voor historische tijd, en leerlingen die graag boeken lezen en tv-programma’s of films bekijken over andere landen halen betere resultaten voor de toetsen over de domeinen ruimte en maatschappij.
  • Leerlingen die vinden dat er tijdens de lessen wereldoriëntatie regelmatig beeldmateriaal gebruikt wordt, doen het over het algemeen en in het bijzonder voor het domein maatschappij beter dan leerlingen die zeggen dat er nooit prenten, foto’s, films getoond worden in de lessen.

Bekijk het volledig onderzoek op de website van de Vlaamse Overheid