2

Aanpak

Gevarieerde thema’s

 • 8 à 10 thematische leerwerkboeken per leerjaar
 • Elke maand staat één thema centraal dat aansluit bij de actualiteit (een dag/week van ...)
 • Bij elk thema een reeks van functionele opdrachten, die een onderdeel zijn van of uitmonden in een zgn. doelopdracht
 • De leerlingen leren oog te hebben voor hete hangijzers in hun eigen omgeving,
  in binnen- en buitenland
 • Ook de vakoverstijgende eindtermen komen aan bod


Leerlijnen

 • Trimestersysteem: in elk trimester worden nieuwe attitudes en vaardigheden aangebracht. Ondertussen oefenen de leerlingen gekende attitudes en vaardigheden verder in
 • Vanaf de 3e graad gaat steeds meer aandacht naar probleemoplossend denken en zelfstandig werken


Portfolio

 • Met behulp van rubrics leren de leerlingen reflecteren en zichzelf evalueren
 • Het resultaat van hun (doel)opdrachten nemen ze op in hun portfolio
 • Duidelijk overzicht van hun leervorderingen en hun bereikte doelen


Herkenbare onderdelen

 • Nieuwe of belangrijke woordenschat wordt in het 3e, 4e en 5e jaar gehighlight.
  Vanaf het 6e jaar markeren de leerlingen die woorden zelf
 • Vragen en opdrachten zijn snel terug te vinden dankzij een pictogram
 • Teksten staan in een gekleurd kader
 • Verwijzingen naar stappenplannen en rubrics