2

OVUR-structuur

Elk leerwerkboek is opgebouwd volgens dezelfde herkenbare OVUR-structuur. Het biedt leerlingen houvast en zorgt ervoor dat ze gefocust blijven op hun doel.

In het vizier

 • Leerlingen maken kennis met het onderwerp. Visuele impulsen zijn daarbij belangrijk
 • De doelopdracht wordt op een eenvoudige en gestructureerde manier voorgesteld


Focus op doel

 • Leerlingen krijgen een duidelijk en schematisch beeld van wat hen te doen staat
 • In de eerste drie leerjaren worden de benodigdheden nog opgelijst en leren ze hun tijdsbesteding inschatten.
  Vanaf het 6e jaar staan inhoudelijke en persoonlijke doelen centraal
 • Iedere focus is een praktisch stappenplan dat leerlingen begeleidt bij het uitvoeren van de opdrachten.
 • De schema’s kunnen gebundeld worden tot een logboekportfolio
 • Leerlingen met een visuele leerstijl of taalzwakke leerlingen krijgen extra hulp via de instructievideo’s in de e-boeken


Aan de slag

 • De functionele opdrachten brengen hen dichter bij hun einddoel.
 • Bij elke opdracht wordt het doel duidelijk vermeld, zodat het leren ‘zichtbaar’ wordt
 • Duidelijke verwijzingen naar de bijbehorende stappenplannen en rubrics zetten de leerlingen nog beter op weg
 • Alle benodigdheden zitten gebruiksklaar in de leerwerkboeken
 • Vanaf het 6e jaar: plus-doelen. Dat zijn opdrachten met weinig ondersteuning, waarbij de leerlingen een beroep doen op beheerste competenties


Doel bereikt?

 • Aan de hand van rubrics krijgen de leerlingen een duidelijke beschrijving van de verwachtingen en criteria bij de opdrachten
 • Ze beoordelen het resultaat (product)en de werkwijze (proces), zowel voor zichzelf als (bij een groepsopdracht) voor hun medeleerlingen
 • De leerkracht doet hetzelfde, zodat elke evaluatie in balans is
 • Door de expliciete formulering van de verwachtingen krijgen de leerlingen veelzeggende en heel specifieke feedback
 • Vanaf het 5e jaar leren ze bij een aantal opdrachten eigen criteria opstellen
 • De leerlingen kunnen de rubrics bundelen tot een handige groeiportfolio
 • Door hun eindproducten, foto’s of screenshots ervan te bundelen, leggen ze een mooie presentatieportfolio aan