2

5.7 Werkbaar

 

Maart: Internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk

Hoe voorkomen we arbeidsongevallen en beroepsziekten?

De leerlingen vergelijken de veiligheid en het welzijn op school met die op hun stageplaats.