2

Didactische websites

Via www.uitgeverijaverbode.be/doelpavplus* bieden we per leerwerkboek een aparte website met tal van nuttige materialen:

Handleiding

 • Duiding van het concept en het thema
 • Lestips en werkvormen
 • Overzicht van de bereikte eindtermen, leerplandoelen en VOET’en
 • Modeloplossingen
 • Lijst van nuttige websites en multimedia

Leerlijnbewaker

 • Situering van het thema op de verschillende leerlijnen

Extra hulpmiddelen

 • Extra opdrachten voor uitbreiding en remediëring
 • Kopieerbladen
 • Toetsen
 • Digitale versie van de stappenplannen
 • Woordenlijst en oefeningen (VSCC-model)
 


* Betalend. Exclusief voor gebruikers van de methode. Voor een bestelling, contacteer uw pedagogisch afgevaardigde.

De didactische websites zijn beveiligd via Knooppunt: registratieprocedure voor de leerkracht