2

Fahrenheit-project

De boekenreeks Fahrenheit is ontstaan in samenwerking met Stichting Lezen en kadert binnen het project Fahrenheit451.

Fahrenheit451 is een alternatief leesbevorderingsproject voor 15-plusssers uit het tso en bso. Stichting Lezen kiest hierbij voor een lage instapdrempel en vertrekt resoluut vanuit de interessesfeer van de jongeren zelf. Een boekenzoeker op het net, een interactief leesportaal online en persoonlijke gesprekken met auteurs en Bekende Lezers loodsen de jongeren naar boeken met een thema dat hen aanspreekt. Een basishandleiding met les- en bibsuggesties die elk schooljaar aangepast en vernieuwd wordt, een elektronische nieuwsbrief en studiedagen vormen leerkrachten en bibliotheekmedewerkers.

Bij onze Fahrenheit-boeken stellen we gratis didactische ondersteuning ter beschikking. Hiermee kunnen scholen en bibliotheken aan de slag gaan. Ideaal voor de lessen Nederlands en Project Algemene Vakken.

Fahrenheit, jongeren zullen telkens opnieuw geboeid blijven lezen tot de laatste bladzijde!