2

Info algemeen

Fahrenheit is volledig op maat van leerlingen van bso, tso en anderstaligen.

De succesvolle ingrediënten zijn:

  • eenvoudig leesniveau, lage instapdrempel
  • thema's uit de interessesfeer van de jongeren
  • beperkt in volume en rechtlijnige verhaalstructuur
  • met didactisch materiaal voor de leerkracht op deze website