2

Concept

Herkenbare structuur

De thematische leerwerkboeken hebben dezelfde opbouw, wat bij leerlingen uit de 1e graad zorgt voor houvast en vertrouwen. Aan de hand van een gerichte vraagstelling, (zelf)evaluatie en meetbare normen en criteria (bv. een strikte tijdsaanduiding, maximale kost ...) gaan ze vlot aan de slag.


Het technisch proces

Binnen elk thema vertrekken we vanuit de leefwereld van de leerlingen. Door de grondige analyse van de probleemstelling/behoefte én een duidelijke to-dolijst krijgen de leerlingen een beter inzicht in wat van hen verwacht wordt.

Bij elke stap van het technisch proces is er ook ruimte voor (zelf)evaluatie: werkt alles zoals voorzien én heeft de leerling alles begrepen, goed voorbereid en opgevolgd? Pictogrammen bieden visuele ondersteuning.


Onderzoeksvaardigheden

In GO Fix it! besteden we ruime aandacht aan onderzoeksvaardigheden. Door onderzoekend te leren doen jongeren technische kennis op en ontwikkelen ze een kritische en nieuwsgierige houding. De onderzoeksopdrachten zijn volledig geïntegreerd in de leerwerkboeken. Ze stimuleren de leerlingen om zich verder te verdiepen, relaties en verbanden te leggen, vragen te stellen ...


Talenten ontwikkelen

In elk thema bevragen we de leerlingen met hun individuele talenten. Naast kennis en inzicht worden ook attitudes als nauwkeurigheid, orde, tempo, doorzettingsvermogen, samenwerking … geëvalueerd. Zo sturen we aan op de latere keuze van een juiste studierichting. Daarnaast krijgen de leerlingen ook al een idee van de rol en het belang van technische beroepen en vaardigheden.