2

Hashtag

 

Snel een sms sturen of een Facebookstatus leuk vinden: jaren geleden waren dit geen vanzelfsprekendheden. Welke evolutie hebben onze communicatiemiddelen al gekend, hoe werken ze en hoe beïnvloeden ze ons leven en onze huidige maatschappij? Door omgekeerd te ontwerpen, krijgen de leerlingen een nieuwe kijk op ICT.

Werkstuk/realisatie: ontwerp zelf een communicatiemiddel en koppel er een probleemstelling aan. We besteden daarbij ruime aandacht aan schakelingen die gemaakt worden met poorten en sensoren.

Toepassingsgebieden: informatie & communicatie.