2

Afscheid van het tijdschrift

Brief Juni 2012 ‘De allerlaatste ID'

Zeventien jaar geleden werd het tijdschrift ‘iD’ in het leven geroepen als hét educatieve tijdschrift voor de eerste graad (en tweede graad B-stroom). Gedurende zeventien jaargangen zorgde 'iD' voor kwalitatief tekst- en beeldmateriaal rond taal, literatuur, geschiedenis, leren leren... Het tijdschrift was steeds een waardevolle bron van lesmateriaal in verschillende vakken alsook vakoverschreidend.

Net zoals de andere Averbode-tijdschriften, transcendeerde iD zijn functie als jongerentijdschrift door gepaard te gaan met een uitgewerkt didactisch concept. iD was 'voor en door leerkrachten'. Het tijdschrift ging gepaard met multifunctioneel lesmateriaal: lestips, werkbladen, correctiesleutels en de laatste jaren ook een uitgebreide digitale ondersteuning. Ook de integratie van actualiteit in de lessen werd door iD bewerkstelligd door de combinatie van iD met Nieuwsblad 4 Teens.

iD liet zich makkelijk integreren in de verschillende leerplannen. Wat betreft Nederlands was  iD bovendien de perfecte aanvulling bij de methode Ned Anders. Ondertussen is het laatste tijdschrift verschenen en valt het doek over iD als educatief magazine. Ontdek hier hoe we onze opgebouwde expertise en content voortzetten op een actieve manier.