2

Een nieuw iD

Om beter te begrijpen welke service u van ons verlangde naar de toekomst toe, werd een digitale enquête gehouden. Rekening houdend met de resultaten hiervan alsook de bevindingen van onze pedagogisch afgevaardigden, werd beslist iD voort te zetten in: