2

Links

Facebook Uitgeverij Averbode

Doremi en Doremini: dé educatieve tijdschriften voor kleuters

Meer leesplezier begint hier: leesreeksen voor thuis en in de klas

Naomi: magaZINe voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar