2

Naomi

Speelse geloofsopvoeding voor 2,5- tot 7-jarigen

NIEUW: Naomi is er nu voor heel het kleuteronderwijs!

Doelgroep: het kleuteronderwijs, het eerste leerjaar én het buitengewoon lager onderwijs. 
Elk themanummer bevat originele, activerende en muzische verwerkingsopdrachten (spelletjes, zoekplaat …), een ritueel en een thematisch gebed op kindermaat. Ook in elk nummer: een thematisch verhaal uit de leefwereld van de kinderen, met actieve verwerking.

Naomi, een magaZINe dat ‘zin’ geeft met actuele inhoud dat ook in 2021-2022 speels, actief en eigentijds inspeelt op:

  • het jaarthema van Leeftocht: de kracht van verbinden
  • de campagne van Missio: getuigen over je geloof en campagneland India
  • trends en tendenzen in het leven van kinderen en jongeren

Actueel en aanvullend bij o.a. onze godsdienstmethode 'Sterretjes aan de hemel'.

 

Inkijknummer 2020-2021
Naomi 1

Inkijknummer 2020-2021
Naomi 1 Magazine + Kartonpagina's

 
 

Jaarprogramma 2021-2022

NAOMI 1 - september-oktober
Allemaal samen!
Bijbelverhaal: de wijnstruik en de ranken

Naomi 2 - november-december
Lichtjes in het donker
Bijbelverhaal: Het kerstverhaal

Naomi 3 - februari-maart
Ook jij telt mee!
Bijbelverhaal: De goede herder

Naomi 4 - april-mei juni
Kom er maar bij!
Bijbelverhaal: Zacheüs