2

Contact

Redactie lager onderwijs Uitgeverij Averbode

Zonnekind: zk.bj@uitgeverijaverbode.be 

Zonnestraal: zs.dp@uitgeverijaverbode.be 

Zonneland: zl.tr@uitgeverijaverbode.be 

Klantendienst Uitgeverij Averbode
Tel: 013 78 01 16

Ontdek ook voor het lager onderwijs!

Educatieve tijdschriften

Leestijdschriften

Geloofstijdschriften

Seizoensboeken (albums): om je nooit te vervelen tijdens de vakanties!

Open Wereld, de methode wereldoriëntatie voor het 1e t.e.m. 6e leerjaar

Zonneland Nieuwsquiz, elke week een actualiteitsquiz online (i.s.m. Het Nieuwsblad)! Gratis proefquizzen in september, daarna slechts €75 om met de klas het hele schooljaar lang te quizzen!
Bestel >>>

YO! extra! online actualiteit

www.look4.be, de zoekmachine voor kinderen

www.averbode.be/damiaan met info en didactische ondersteuning om in de klas rond Pater Damiaan te werken.

Onze partnerwebsite: www.weidepoort.be (Plattelandsklassen vzw)

  • Met weidepoort.be willen Plattelandsklassen vzw en Cera alle Vlaamse initiatieven rond landbouw- en plattelandseducatie bundelen in een portaalsite. Dit is educatie die een breed publiek, en vooral kinderen en jongeren, op een ervaringsgerichte manier in contact wil brengen met het platteland en land- en tuinbouw.
  • Voor de doelgroep Leerkrachten voorziet de site een specifiek luik met een bundeling van allerlei relevante informatie: van volledig uitgewerkte lespakketten, werkblaadjes, correcte landbouwinformatie, plattelandsspelen tot handleidingen om op boerderijbezoek te gaan.

U kunt ook altijd contact opnemen of een afspraak maken met onze pedagogisch afgevaardigde Tijdschriften. Contacteer dan a.u.b.:
Sarah Fourneau
Tel.: 0491 15 72 58
sarah.fourneau@uitgeverijaverbode.be