2

Didactische websites

Op de didactische websites* van www.uitgeverijaverbode.be/numeriekplus vinden leerkrachten een waaier aan hulpmiddelen.

 • Jaarplan met concordantietabel
 • Correctiesleutels van de leerwerkboeken
 • Voorbeeldtoetsen per hoofdstuk (met correctiesleutels)
 • Een overzicht van de tools en definities
 • Speelse alternatieve werkvormen
 • Extra differentiatiemateriaal in de vorm van remediëringsoefeningen en uitdagende oefeningen (met correctiesleutels)
 • Projecten voor onderzoeksvaardigheden a.d.h.v. eigentijdse en vakoverschrijdende thema’s
 • Numeriekjes: korte oefenreeksen om de reken- vaardigheden aan te scherpen
 • Openleertrajecten bij elk hoofdstuk volgens het driesporenmodel
 • Nuttige hulpmiddelen: een tabel met de tafels van vermenigvuldiging, extra informatie over leerstoornissen, links naar handige wiskundewebsites, stappenplannen bij het gebruik van Excel,
  een begrippenlijst ...

* Betalend. Exclusief voor gebruikers van de methode. Voor een bestelling, contacteer uw pedagogisch afgevaardigde.

De didactische websites zijn beveiligd via Knooppunt: registratieprocedure en gebruikershandleiding