2

Numeriek 1

De uitgaven van Numeriek 1 zijn volledig conform de nieuwe eindtermen voor de 1e graad A-stroom.

In het leerwerkboek Meetkunde is er vooral aandacht voor meetkundige objecten, relaties en eigenschappen in het vlak. Ook grootheden en eenheden komen aan bod. Bovendien worden de leerlingen vertrouwd met de grafische mogelijkheden van GeoGebra.


Inhoudsopgave Meetkunde van Numeriek 1

 • Kijken in de ruimte rondom ons
 • Basisbegrippen van de vlakke meetkunde
 • Onderlinge ligging van de rechten
 • Hoeken
 • Driehoeken
 • Vierhoeken
 • De cirkel
 • Omtrek en oppervlakte van vlakke figuren
 • De kubus
 • De balk
 • De cilinder


Het geactualiseerde leerwerkboek Getallenleer start nu met een volwaardig hoofdstuk waar de verzamelingenleer wordt geïntroduceerd. Daarnaast is er een nieuw hoofdstuk over data en onzekerheid met aandacht voor onderzoeksvaardigheden.

Doorblader twee hoofdstukken >>>

Inhoudsopgave Getallenleer van Numeriek 1

 • De wereld van getallen
 • De natuurlijke getalllen
 • De optelling en de aftrekking
 • De vermenigvuldiging
 • De deling
 • Volgorde van de bewerkingen in Z
 • Tabellen, grafieken en diagrammen
 • Vergelijkingen, regelmaat en vraagstukken
 • De rationale getallen
 • De optelling en de aftrekking
 • De vermeningvuldiging en de deling
 • Volgorde van bewerkingen in Q
 • Vergelijkingen en vraagstukken