2

Numeriek 2

De uitgaven van Numeriek 2 zijn volledig conform de nieuwe eindtermen voor de 1e graad A-stroom.

Op-stap-je: een opfrissingsoefening bij de start van een nieuw hoofdstuk met een link naar gekende leerstof.

Om de overgang naar het 3e jaar voor te bereiden, maken leerlingen af en toe een uitgebreide oefening op een apart blad. Een pictogram in de kantlijn duidt dat aan.

Inhoudsopgave Meetkunde van Numeriek 2

 1. Transformaties
 2. Soorten hoeken
 3. Congruentie
 4. Driehoeken
 5. Vierhoeken
 6. Ruimtemeetkunde


Hoofdstuk 1 van Getallenleer herneemt kort de leerstof van het vorige schooljaar en bevat ook een diagnostische toets. Met de oefeningenreeks werken leerlingen eventuele tekorten weg.

Inhoudsopgave Getallenleer van Numeriek 2

 1. Rekenen met rationale getallen
 2. Machten
 3. Rekenen met machten
 4. Eentermen
 5. Veeltermen
 6. Vergelijkingen
 7. Merkwaardige producten
 8. Evenredigheden
 9. Probleemoplossend denkenĀ 
 10. Cirkeldiagram, centrummaten en spreidingsmaten