2

Algemeen

Numeriek bestaat uit twee aparte leerwerkboeken: Meetkunde en Getallenleer.

In elk hoofdstuk is dezelfde opbouw terug te vinden:

  • Overzicht leerstof: in de linkerkolom zien leerlingen welke onderdelen ze moeten studeren. In de rechterkolom kunnen ze na het studeren aanvinken welke doelstellingen ze al hebben bereikt en aan welke punten ze nog moeten werken. De verdiepingsvaardigheden staan expliciet aangeduid.
  • Theorie: u gaat samen met uw leerlingen op verkenning in de wiskunde. Stap voor stap ontdekken zij hoe de leerstof is opgebouwd. Bij elk onderdeel staat een verwijzing naar de corresponderende oefeningen.
  • Samenvattingen: een handig leermiddel! Ze staan op een apart blad, waardoor de leerlingen ze kunnen bundelen in een apart vademecum.
  • Oefeningen: door het ruime aanbod aan kale én contextuele oefeningen op twee niveaus werkt u op een eenvoudige manier aan binnenklasdifferentiatie.
  • Test jezelf: elk hoofdstuk eindigt met een testje over de basisleerstof. Zelfevaluatie stimuleert het probleemoplossend denken én geeft inzicht in eigen kennen en kunnen.
     
  • Probleemoplossend denken: 28 prikkelende wiskunderaadsels achteraan in het leerwerkboek Getallenleer.