2

Didactische websites

Er is een didactische website per jaar waarop u telkens een allesomvattende en printbare handleiding vindt.

Ze bevat een directe weergave van de ingevulde leerwerkboeken, is zeer overzichtelijk en voorzien van een waaier aan bijkomende informatie.

 • Alternatieve werkvormen en opdrachten bieden meer keuzevrijheid en kunt u inzetten voor differentiatie.
 • Lestips en lesimpulsen, inzetbaar in functie van uw klasgroep.
 • Verduidelijkingen bij de inhoud zorgen voor een vlot lesverloop.
 • Weergave van de terreinen, terreindoelen en ingredièˆnten per thema.
 • Voldoende witruimte die u de mogelijkheid geeft extra aantekeningen te maken.

Daarnaast beschikt u over tal van aanvullende materialen:

 • Visietekst
 • Vorderingsplan
 • Overzicht van de interlevensbeschouwelijke competenties per thema
 • Trajectvoorstellen
 • Kant-en-klaar en tevens aanpasbaar evaluatiemateriaal (toetsen, taken ...)
 • Handige bijlagen waaronder kopieerbladen (werkvormen, achtergrondinfo ...)