2

Concept

Volledig geactualiseerd

Naar aanleiding van het geactualiseerde leerplan 2019 herwerkten wij alle uitgaven van Oh my God.

De methode integreert alle ingrediënten - zoals het leerplan vraagt - en garandeert de koppeling tussen die ingrediënten om elk terreindoel te realiseren. Dat gebeurt telkens vanuit de drie perspectieven:
- christelijk geloof/traditie
- pluraliteit/context
- identiteit/leerling.

Zorgvuldig gekozen lesimpulsen brengen de leer- lingen vanuit hun leefwereld dadelijk naar de verbonden ingrediënten.


Op maat van de doelgroep

- In het materiaal van Oh my God weerklinkt respect voor jongeren en voor hun talenten.
- De aantrekkelijke thema's sluiten nauw aan bij hun leefwereld.
- Voor de Bijbelverhalen werken wij met een nieuwe vertaling: de Bijbel in Gewone Taal.
Dit maakt de Bijbelverhalen begrijpelijk en vertrouwd.
- Voor het 6e en het 7e jaar bso bieden we een wat ‘stevigere’ inhoud, meer leerstof en meer nadruk op persoonlijke weerbaarheid, ethiek en zingevende arbeid


Uitdagend en afwisselend

- Om de leerlingen voortdurend uit te dagen, biedt Oh my God veel afwisseling en verrassende, gevarieerde invalshoeken.
- Geen pagina’s vol theorie, maar wel jongerengerichte lesimpulsen, werkvormen en verhaalsoorten: actuele teksten, getuigenissen van leeftijdsgenoten, eigentijdse foto’s en cartoons ...
- Moeilijke onderwerpen gaan we, zeker in de 3e graad, niet uit de weg.
- Wij stellen gerichte vragen en verliezen het belang van de beeldcultuur niet uit het oog.


Waaier aan werkvormen

- Door veel afwisseling en verrassende, gevarieerde invalshoeken integreert de methode het principe van meervoudige intelligentie.
- Verschillende werkvormen en verhaalsoorten: ludieke spellen en creatieve werkvormen groeien uit tot werkvormen en opdrachten met meer diepgang.
- Individuele, klassikale en groepsopdrachten wisselen elkaar af.
Het aanvullende klasmateriaal kunt u vrij inzetten in functie van uw klasgroep.


Herkenbare onderdelen in elk leerwerkboek

- Woordenlijst met moeilijke begrippen
- Duidelijke pictogrammen
- Doelenkaders: kennen en kunnen. Minder doelenkaders vanaf de 3e graad: een duidelijke leerlijn
- Oh my self: een ruimte voor (zelf)reflectie waar geen goede of foute antwoorden zijn. De Oh my self-pagina’s kunnen gebundeld worden tot een portfolio
- Minimum 1 Bijbelfragment


Flexibiliteit

Moet u af en toe creatief omspringen met het lesverloop? Oh my God is daar volledig op bedacht.
- Elk terrein komt in meerdere thema’s aan bod
- De volgorde van de thematische leerwerkboeken is vrij te kiezen
- In de leerwerkboeken is eigen paginering mogelijk