2

Voor altijd


 

Bestaat er zoiets als de goede dood en zo ja, wat is dat dan? We gaan op zoek naar hoe we als mens kunnen omgaan met verdriet, de dood, conflicten en ethische kwesties zoals abortus en euthanasie.


<<< Terug naar Oh my God 5