2

Oh my God 6

In de thematische leerwerkboeken van Oh my God 6 zijn twee van de zes terreinen van de 3e graad geïntegreerd: Geloof en context en Samenlevingsopbouw en inspiratie.