2

Oh my God 7

In de thematische leerwerkboeken van Oh my God 7 is één van de zes terreinen van de 3e graad geïntegreerd: Professioneel en persoonlijk engagement.

Waar Oh my God voor de vorige leerjaren telkens bestond uit 8 thematische leerwerkboeken, hebben we voor het 7e jaar bso bewust gekozen voor 6 thematische leerwerkboeken.
In het 7e jaar gaat er namelijk meer tijd naar stages en andere projecten.

Alle vooropgestelde terreinen en terreindoelen komen in de 6 leerwerkboeken ruimschoots aan bod.