2

Samuel Magazine

Samuel: voor de leerkracht 

  • 4 kindertijdschriften
  • 4 MagaZINes 
  • 4 leermiddelen

De leerkracht wordt meer dan ooit ondersteund bij het gebruik van de geloofstijdschriften op school. Elk magaZINe in A4-formaat omvat 8 pagina’s: intro, situering in het liturgisch jaar (belangrijke feesten), didactische suggesties, extra werkbladen, ritueel en knutselwerk (stappenplan).
U vindt in elk magaZINe een A3-kartonpagina met knipfiguren uit Bijbelverhalen(bibliodrama) of spel- en knutselelementen.
Extra werkbladen vindt u op de didactische website.
U ontvangt een leermiddel per themanummer:

 

Samen Sterk II - Vier krachtige Bijbelverhalen die verbinden 

In dit kijk- en leesboek met grote illustraties vindt u de vier verbindende Bijbelverhalen die in het schooljaar 2021-2022 aangeboden worden in het magaZINe. Bij het tijdschrift is er dus een apart en handig kijk- en leesboek, dat u samen met het eerste nummer van uw magaZINe ontvangt met didactische suggesties per Bijbelverhaal.
(Bij magaZINe 1)

 

Week na week - Bidkalender deel 1

Deze populaire kleurrijke weekkalender wordt ook dit schooljaar in twee delen aangeboden. Het eerste deel wordt aangeboden bij nummer 2 van uw magaZINe, het tweede deel bij nummer 4. Ze bevatten originele en eigentijdse gebeden per leeftijdsgroep die het kerkelijk jaar, het schooljaar en de seizoenen volgen of die verband houden met de thema’s van de tijdschriften. Naast de katholieke feesten komen er ook feesten van andere levensbeschouwingen en culturen aan bod. Met mooie symbolische foto’s.
(Bij magaZINe 2)

 

Op reis naar het land van Jezus

Met dit leermiddel verkennen de kinderen de symbolische plaatsen, de dieren en beroepen uit Jezus’ tijd. Het is de ideale manier om de Jezusverhalen te begrijpen.
(Bij magaZINe 3)

  Week na week - Bidkalender deel 2

Zie deel 1.
(Bij MagaZINe 4)