2

Opbouw van de methode

Onze methode bevat lessen voor de 2de en 3de kleuterklas en voor alle leerjaren van de lagere school. Voor ieder leerjaar hebben we 20 lessen met een vaste opbouw geschreven. De lessen bevatten materiaal voor twee weken. Hiermee geeft u elke twee weken een basisles over een nieuw onderwerp dat bij één van de gedragscategorieën hoort. Bijvoorbeeld over luisteren naar de ander bij ‘omgaan met ruzie’. Maar de methode omvat meer. In elke les geven we twee suggesties waarmee u aanvullende lessen kunt geven die aansluiten bij de basisles.
Ook vindt u handige suggesties voor differentiatie. U kunt de les daarmee makkelijker maken of juist moeilijker maken als kinderen meer uitdaging nodig hebben tijdens de les. Het bijzondere is dat de methode verder gaat dan de lessen alleen. De methode besteedt ook zeer bewust aandacht aan momenten buiten de les. Doel van een methode sociale competentie is namelijk dat de leerlingen datgene wat ze in de lessen leerden, ook gaan toepassen in andere situaties. In elke les vindt u daarom suggesties om die transfer van kennis en vaardigheden te bevorderen.

Lees meer over