2

Wat is sociale competentie?

Om je sociaal competent te kunnen gedragen, heb je kennis, vaardigheden en een juiste houding nodig. Kennis heeft te maken met ‘weten en kennen’. Vaardigheden hebben te maken met ‘doen en kunnen’, en houding heeft te maken met ‘willen en durven’. Bijvoorbeeld, je moet niet alleen weten wanneer en hoe je ‘sorry’ zegt, je moet het willen en durven zeggen en het vervolgens ook doen.

Welk gedrag mag je verwachten van iemand die sociaal competent is?
Sociaal competent gedrag bestaat uit een hele reeks sociaal competente gedragingen. Deze reeks hebben we voor onze methode onderverdeeld in acht categorieën. Deze categorieën van sociaal competent gedrag zien wij als het resultaat van kennis, vaardigheden en houding. Welke categorieën onderscheiden we en wat houden ze precies in?

  • Ervaringen delen: delen met anderen wat je bezighoudt, zowel positieve als negatieve ervaringen.
  • Aardig doen: de ander op een positieve manier benaderen en zorg dragen voor anderen.
  • Samen spelen en werken: Samen met anderen iets tot stand brengen. Hierbij zijn samen overleggen, afspraken maken en inbrengen van ideeën belangrijk.
  • Een taak uitvoeren: Omgaan met taken en opdrachten, zowel schoolse en andere taken, zoals de planten water geven, het bord schoonmaken, de klas opruimen.
  • Jezelf presenteren: Jezelf kenbaar maken in het gezelschap van anderen.
  • Een keuze maken: De manier waarop je kiest en beslist en of je eigen keuzes kunt maken. Bijvoorbeeld: kiezen waarmee je wilt spelen, terugkomen op een beslissing.
  • Opkomen voor jezelf: Omgaan met weerstand van anderen en voor jezelf zorgen.
  • Omgaan met ruzie: Op een goed manier conflicten oplossen. Bijvoorbeeld: naar een ander luisteren bij een ruzie, een compromis sluiten.

Lees verder >>>