2

De cyclische opbouw

We beschreven al dat je sociale competentie kunt zien als een kubus. Deze kubus biedt aanknopingspunten voor de inhoud van onze methode. We willen kinderen een variëteit aan sociaal competent gedrag aanleren en we hebben als uitgangspunt dat alle categorieën voor elk leerjaar van belang zijn. De methode heeft daarom een cyclische opbouw. Cyclisch, omdat de onderwerpen van de gedragscategorieën door de jaren heen terugkomen op een steeds hoger niveau. Bij de gedragscategorie ‘aardig doen’ bijvoorbeeld, staat het onderwerp ‘een complimentje geven’ door de jaren heen drie keer centraal in een les. In de 3de kleuterklas oefenen kinderen hoe ze een compliment kunnen geven over wat een ander kind heeft gemaakt. Terwijl leerlingen in het 2de leerjaar complimenten geven over wat een ander goed kan. In het 6de leerjaar gaan leerlingen complimenten geven over hoe iemand is. De 8 gedragscategorieën komen steeds op een hoger niveau in de lessen aan de orde.

<<< Terug