2

De didactische pijlers

CONSTRUCTIE, INTERACTIE EN REFLECTIE

Hoe leer je kennis en vaardigheden aan? Natuurlijk weten de kinderen altijd al iets over het onderwerp. Deze kennis vergroot u het makkelijkst als u in de lessen aansluit bij wat de kinderen al kennen en kunnen. Door nieuwe kennis op te bouwen vanuit bestaande kennis leren kinderen makkelijker en beter. Dit noemen we constructie van kennis. Tijdens de eerste fase van de les maakt u hier gebruik van.

Een andere pijler van de methode is interactie: tussen kinderen onderling en tussen de leerkracht en de kinderen. We hebben in de lessen geschreven welke instructies u kunt geven. Met kant en klare open vragen lokt u reactie uit bij de kinderen en bevordert u de interactie. We schreven de lessen zo dat u ze interactief kunt geven. Dit is belangrijk in alle fasen van de les. U vindt in de methode tips voor het op gang brengen en houden van de interactie. Deze tips kunt u ook bij elke andere les gebruiken.
Door de manier van lesgeven zet u kinderen bovendien aan tot nadenken over wat je in de les met elkaar bespreekt en over hun eigen rol daarin.

Reflectie is vooral in de laatste fase van de les belangrijk. Naast interactie en constructie is reflectie dan ook een pijler van de methode. U leest hierover meer bij de beschrijvingen van de fasen van de les.

Vaak zal het geven van een geslaagde les sociale competentie een kwestie van oefenen zijn. Uit ervaring weten we dat het geven van lessen sociale competentie niet alleen leerzaam maar ook heel erg leuk is! En dat merkt u aan de kinderen, die vragen wanneer u weer zo’n leuke les geeft.

<<< Terug