2

De lesdoelen

Elke les heeft twee tot drie lesdoelen die bij een gedragscategorie horen. Dit kunnen vaardigheidsdoelen of kennisdoelen zijn.

Als in de les ook vaardigheden centraal staan, blijft het niet bij praten met elkaar. Oefenen is dan belangrijk. U laat de kinderen dus ook echt complimentjes geven. Werkvormen waarin kinderen vaardigheden op verschillende manieren oefenen vormen een wezenlijk onderdeel van de methode. U laat hen bijvoorbeeld een rollenspel spelen of een spel doen waarin ze de vaardigheid spelenderwijs moeten toepassen. Overigens is het praten tijdens de lessen niet minder belangrijk dan oefenen: door met elkaar te praten, verwerven de kinderen kennis en ze leren discussiëren.

Voor de ontwikkeling van een juiste houding is meer nodig dan alleen lessen geven. Denk aan een goed pedagogisch klimaat in de klas en blijvende aandacht voor sociale competentie in de gehele school. Het bevorderen van een juiste houding van kinderen is een belangrijk onderdeel van de visie van de school op sociale competentie. We zien een juiste houding als een doel voor de lange termijn, terwijl u kennis en vaardigheden kunt aanleren binnen de lessen van de methode.

<<< Terug

Leerplandoelen en eindtermen

In de handleiding vindt u per les de bijbehorende leerplandoelen en eindtermen. Voor de kleuters zijn er ook verwijzingen naar de ontwikkelingsdoelen.