2

De volgorde van de lessen

De lessen over de gedragscategorieën zijn opgenomen volgens een vaste volgorde. Deze volgorde kunt u als school aanhouden als u de lessen geeft. Als leerkrachten in alle leerjaren in dezelfde periode hun lessen over bijvoorbeeld ‘omgaan met ruzie’ geven, zal dit doorwerken door de gehele school. Als leerkracht kunt u hier bijvoorbeeld naar teruggrijpen als u met een kind uit een andere klas spreekt.
De volgorde is echter niet verplicht. Er kan een goede reden zijn om af te wijken van een vaste volgorde in lessen. U kunt de methode zo gebruiken dat hij optimaal aansluit bij wat de kinderen uit uw klas al kennen en kunnen. Misschien wilt u direct beginnen met de lessen over ‘samen spelen en werken’ omdat u merkt dat dit nog niet zo goed gaat in uw klas. Dat kan omdat de methode bestaat uit lessen die voor zich spreken en zonder problemen afzonderlijk gegeven kunnen worden. In de methode vindt u een overzicht van alle onderwerpen voor elke gedragscategorie in de activiteitenmappen. Hierdoor kunt u makkelijk een keuze maken in de lesvolgorde.

<<< Terug