2

Suggesties (1)

DIFFERENTIATIE

De suggesties bij differentiatie kunt u gebruiken tijdens het geven van de basisles. Als u merkt dat de les niet perfect past bij wat de kinderen van uw klas al kennen en kunnen, gebruikt u die suggesties om de les beter te laten aansluiten op uw groep. Met de suggestie ( - )kunt u inspelen op kinderen die meer oefening en ondersteuning nodig hebben; bijvoorbeeld door extra sturing tijdens de instructie aan kinderen of extra oefening bij het aanleren van vaardigheden. De suggestie ( + ) gebruikt u voor kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging tijdens de les. Natuurlijk kunt u zelf ook differentiaties bedenken naast de suggesties in de les.

Lees verder >>>

<<< Terug