2

Materiaal

EEN ACTIVITEITENMAP VOOR ELKE KLAS OF LEERJAAR

De handleiding

 • De visie op sociale competentie
 • De opbouw van de lessen
 • Ontwikkelingsdoelen, eindtermen en leerplandoelen voor alle lessen
 • Hoe omgaan met het lesmateriaal?
 • Tips voor differentiatie en voor de integratie van sociale competentie in andere lessen
 • Tips voor het organiseren van werkvormen uit de lessen
 • Tips voor het stimuleren van interactie en reflectie
 • Voorbeeldbrief waarmee u aan de ouders kunt laten weten wat u tijdens de lessen sociale competentie doet.

De lessen

 • 20 lessen met een praktische werkvorm
 • Verdeeld over 8 gedragscategorieĂ«n met telkens 2 tot 4 lessen
 • Opgebouwd volgens een duidelijke, vaste structuur:
  * vanuit een werkvorm de situatie verkennen en de probleemstelling formuleren
  * interactief op zoek gaan naar oplossingen
  * terugblik: wat is er geleerd?
  * ruimte voor differentiatie
  * aandacht voor toepassing in andere situaties
  * voorstellen om aanvullende lessen te geven

Gedragskaartjes: Een centraal woord of een centrale slagzin die zichtbaar in de klas aanwezig kan zijn. Verwijst naar het onderwerp dat aan bod komt of de gedragscategorie die centraal staat. Is de leidraad bij toepassingen in andere situaties. De kaartjes zijn ook los verkrijgbaar.

Bij de methode hoort ook een audio-cd met aangepaste liedjes voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Daarnaast zijn er nog aanvullende materialen die gebruikt kunnen worden in combinatie met de methode.

<<< Terug