2

Troeven

1. Een methode met resultaat!

 • Vanuit de belevingswereld van kinderen...
 • Vanuit praktische werkvormen die muzisch ge├»nspireerd zijn ...
 • Vanuit kennis, vaardigheden en houding komen tot ...
  sociaalcompetent gedrag

2. Stevig pedagogisch en methodisch onderbouwd

 • Sterke verticale leerlijn
 • Integratie van sociale vaardigheden in andere domeinen
 • Uitgebreide differentiatiemogelijkheden Aandacht voor interactie
 • Toepasbaar in andere situaties, ook buiten de les

3. Op-en-top bruikbaar

 • Helder en praktisch, op maat van de leerkracht geschreven
 • Duidelijke lessen met een vaste structuur in drie fases: verkenning/probleemstelling, oplossingen formuleren, terugblik
 • Weinig voorbereidingstijd nodig

4. Goed voor de sfeer in de school

 • Stimuleert het welbevinden van de leerlingen
 • Bevordert het samenhorigheidsgevoel in de klas en in de school

5. Voordelig in gebruik

 • Duidelijk en overzichtelijk budget
 • Geen jaarlijks terugkerende kost van werkboekjes

<<< Terug