2

Wat is sociale competentie?

Naast gevoelens en waarden en normen is het beeld dat het kind van zichzelf en van anderen heeft van grote invloed op zijn gedrag. Weet het kind of de ander ertegen kan als hij vertelt dat hij het niet met hem eens is? Wil hij daarmee rekening houden? Kan hij zijn gedrag aan deze kennis aanpassen? En durft hij zichzelf neer te zetten als een assertief persoon?

Naar onze mening bestaat sociale competentie dus uit sociaal competente gedragingen, waarvoor je als gereedschappen kennis, vaardigheden en houding nodig hebt. Die worden weer gekleurd door gevoelens, het beeld van jezelf en de ander en door de waarden en normen die in de samenleving gelden.

Deze ‘ingrediënten’ tezamen visualiseren we in het model van een kubus:

  • op de horizontale as van de kubus staan de gedragscategorieën;
  • op de verticale as staan de ‘gereedschappen’;
  • op de diagonale as staat wat het gedrag kleurt.

<<< Terug