2

Concept

Socius biedt leerlingen een actuele kijk op mens en maatschappij.

De volgende elementen staan centraal:


Het leerplan als leidraad

 • Conform de leerplannen van het KathOndVla en het GO!
 • Opgebouwd vanuit de basis- en de uitbreidingsdoelstellingen


Een vast stramien

 • Duidelijke inhoud en een gestructureerde, vlotte vormgeving
 • Theoretische delen worden afgewisseld met vragen en opdrachten, casussen
  en kritische analyses op het niveau van de doelgroep
 • Functioneel kleurgebruik, rustige bladspiegel en voldoende invulruimte.


Oog voor het wetenschappelijke

 • Aandacht voor verscheidene wetenschappelijke theorieën, visies en methodes
 • Observatie - analyse - onderzoek 


Ontwikkeling van de onderzoeksvaardigheden

 • Ieder jaar een verdere ontplooiing van de onderzoeksvaardigheden
 • Boeiende onderzoeksopdrachten voorzien van duidelijke instructies
  en een bijbehorende theoretische achtergrond
 • Voor de 3e graad: uitgebreide casussen om de geziene leerstof toe te passen


Op maat van de doelgroep

 • Socius sluit aan bij de interessesfeer en leefwereld van jongeren
 • Aangepast taalgebruik met een woordenlijst die jaarlijks wordt uitgebreid
 • Duidelijke leerlijn: korte en concrete vragen en opdrachten in de 2e graad
  leiden naar meer diepgang en langere teksten in de 3e graad


Aandacht voor de actualiteit

 • Aandacht voor recente wetenschappelijke inzichten en nieuwe maatschappelijke fenomenen
 • Actua-updates op de didactische websites 


Werken aan communicatie en sociale vaardigheden

 • Activerende verwerkingsopdrachten stimuleren de leerlingen om te reflecteren
  en hun eigen standpunten in te nemen
 • Ze leren die te onderbouwen en te verdedigen