2

Socius 3: GW

Het leerwerkboek Gedragswetenschappen belicht de studie van de mens en zijn interactie met de omgeving, vertrekkend vanuit de eigen ervaring.

Dit gebeurt in twaalf hoofdstukken, opgebouwd volgens de levensloop van de mens met veel aandacht voor groei en ontwikkeling.

Hieronder vindt u een beknopt inhoudsoverzicht.

Gedetailleerde inhoudstafel >>>


1. Gedragswetenschappen: objecten en methoden

Thema 1. Het kind: de start van het leven

2. Ontwikkeling van het kind

3. Het kind in het gezin

4. Het kind in de maatschappij


Thema 2. Help! Ik ben een puber

5. De ontwikkeling van de adolescent

6. Ontwikkeling van waarden en normen

7. Ontwikkeling van de persoonlijkheid en het zelfbeeld

8. Jongeren in de problemen

9. De leeftijdsladder


Thema 3. Levenslang ontwikkelen

10. Ontwikkeling van de volwassene

11. Als het fout loopt

12. De ouderdom