2

Socius 4: CW

Het leerwerkboek Cultuurwetenschappen richt zich op de kritische studie van culturele verschijnselen als uitdrukking van mens en maatschappij.

De leerlingen komen in aanraking met culturele fenomenen in de eigen cultuur, in het verleden en in andere hedendaagse samenlevingen. In het 4e jaar ligt de focus op onze huidige maatschappij.

Hieronder vindt u een beknopt inhoudsoverzicht.

Gedetailleerde inhoudstafel >>>


Thema 1. Mens en maatschappij

1. Maatschappelijke velden en wereldbeelden

2. Politiek

3. Economie

4. Economische groei

5. Rechtspraak

6. Armoede

7. Solidariteit


Thema 2. Kunst

8. Vormen, taal en context

9. Rol en betekenis