2

Socius 4: GW

Het leerwerkboek Gedragswetenschappen belicht de studie van de mens en zijn interactie met de omgeving, vertrekkend vanuit de eigen ervaring.

Hieronder vindt u een beknopt inhoudsoverzicht.

Gedetailleerde inhoudstafel >>>


Thema 1. Mens en omgeving

1. Gedrag en interactie

2. Van sensatie tot perceptie

3. Sociale perceptie

4. Emoties

5. Motivatie van gedrag

6. Relatie waarden-gedrag


Thema 2. Mens en medemens 

7. Interpersoonlijke communicatie

8. Relaties

9. Interpersoonlijke aantrekking


Thema 3. Mens en organisatie

10. Individu en organisaties