2

Socius 5: CW

In het 5e jaar krijgen de leerlingen een beter zicht op de rol van de media in onze samenleving en worden ze ondergedompeld in de wereld van de filosofie.

De link met de actualiteit is daarbij nooit veraf.

Hieronder vindt u een beknopt inhoudsoverzicht.

Gedetailleerde inhoudstafel >>>


Thema 1. Media

1. Massacommunicatie

2. Functies van media

3. Media: van vrijheid tot censuur

Casus: Ondraaglijk geweld in beeld

4. Beeldvorming over de werkelijkheid

Casus: Reizen Waes: Noord-Korea

5. Economische aspecten van de media


Thema 2. Filosofie

6. Inleiding tot de filosofie

7. Oorsprong van de filosofie

8. Filosofische antropologie

9. Politieke en sociale filosofie

Casus: Machiavelli

10. Wetenschapsfilosofie

11. Ethiek

Casus: Filosofie en kunst