2

Socius 5: GW

In het 5e jaar Gedragswetenschappen gaan we op een wetenschappelijke manier dieper in op zaken die in de 2e graad al aan bod kwamen.

Zo nemen de leerlingen onder andere hun eigen identiteit, gedrag en emoties onder de loep.

Hieronder vindt u een beknopt inhoudsoverzicht.

Gedetailleerde inhoudstafel >>>


Thema 1. Een (voor)wetenschappelijke kijk op menselijk gedrag

Inleiding: Nature en nurture (drie casussen)

1. De geest in de machine

2. Wetenschappelijk onderzoek in de moderne psychologie

3. Een wetenschap in ontwikkeling

4. Je brein bepaalt wie je bent


Thema 2. Persoonlijkheid en identiteit

5. Ontwikkeling van het zelfconcept

6. Ontwikkeling van identiteit via socialisatie

7. Componenten van persoonlijkheid

Casus: Temperament (Phineas Gage/Elliot - EVR)


Thema 3. Zichzelf worden, zichzelf zijn

8. Persoonlijkheid in de knoei

Casus: Geslacht (De Sutter/Wenselaers)

9. Invloeden op de persoonlijkheid

Casus: Nature en nurture (Mia & Alexandra)

   

Om tegemoet te komen aan de leerplannen van beide netten is er voor het GO!
een gedrukt addendum, aangeboden met het leerwerkboek.

1. Het gezin als hoeksteen van de maatschappij

2. De invloed van de groep

3. Studies en jobs in een maatschappelijke context

4. Emoties

5. Belang van waarden en waardeontwikkeling