2

Socius 6: CW

In het 6e jaar nemen we de structuur en de werking van onze rechtsstaat onder de loep. De leerlingen verdiepen zich ook in de rol van kunst in de maatschappij.

Hieronder vindt u een beknopt inhoudsoverzicht.

Gedetailleerde inhoudstafel >>>


Thema 1. Politiek

1. De democratische rechtsstaat

2. Breuklijnen, ideologie├źn en politieke partijen

3. Van unitaire naar federale staat

4. Politieke participatie

5. Kiesrecht

6. Federale besluitvorming

7. Vlaamse besluitvorming

8. Lokale besluitvorming

9. Politiek op Europees en mondiaal niveau

10. Wisselwerking maatschappelijke velden

Casus


Thema 2. Rechtspraak

11. Het recht in onze samenleving

12. Structuur en functioneren van de rechterlijke macht

13. Burgerlijk en strafrechtelijk proces

Casus


Thema 3. Kunst

14. Doel en waardering van kunst

15. Invloed op kunst

16. Positie van de kunstenaar

Casus

 


Om tegemoet te komen aan de leerplannen van beide netten is er voor het GO!
een gedrukt addendum, aangeboden met het leerwerkboek.

1. Opvattingen over de mens

2. Bouwstenen van cultuur

3. Waardegeladen uitingen en waardeoverdracht

4. Verklaringsmodellen kunst